methode

METHODE

 

Om te komen tot een KindCentrum worden de betrokken partners tijdens een aantal ateliers ondersteund en geïnspireerd bij het ontwikkelen van een gezamenlijk geformuleerde pedagogisch en didactische visie en een eerste opzet voor de organisatie. Als dat van toepassing is kan ook een ruimtelijk programma van eisen voor de aanpassing van bestaande gebouwen of voor nieuwbouw worden ontwikkeld. Dit proces kan binnen drie tot vier maanden afgerond zijn.

Daarna is duidelijk of er voldoende draagvlak is voor de ontwikkeling tot een Kindcentrum.

Voor geïnteresseerden in deze methode bieden we een introductie aan. Tijdens deze kennismaking worden de principes van een Kindcentrum en de werkwijze besproken. Daarna volgen indien gewenst een aantal ateliers. Het aantal is afhankelijk van de situatie, de wens en de invulling. Als basis zijn er vijf ateliers:

  • Atelier 01 – Situatieschets, Partners en Aanbod

 

  • Atelier 02 – Pedagogisch en didactische visie, organisatie en gebouw(en): Indeling, Compartimentering

 

  • Atelier 03 – Identiteit, Team, Kwaliteit van Binnenruimte, Buitenruimte

 

  • Atelier 04 – Concept Pedagogisch en didactische visie, Organisatie, indeling en compartimentering gebouw

 

  • Atelier 05 – Schets(ontwerp) Kindcentrum en Ruimtelijk Programma van Eisen

Op basis van onderstaande schets kan toegewerkt worden naar een intentieverklaring en eventueel een samenwerkings-overeenkomst.

doelgroep

 

Deze methode is bedoeld voor alle onderwijs en kinderopvang organisaties die een vergaande inhoudelijke samenwerking zoeken en/of met een gezamenlijke huisvestingsvraag. De huisvestings vraag kan ontstaan door vervangende nieuwbouw, groei, krimp, een nieuwe samenwerking of een ‘niet passend’ bestaand gebouw.

 

 

theorie

Het ‘bouwen’ van een Kindcentrum is een avontuur van veranderingen. Er is geen blauwdruk. Elke situatie is anders en biedt eigen specifieke mogelijkheden en kansen. Voor de drie pijlers van een Kindcentrum, pedagogisch-didactische visie, organisatie en gebouw, gebruiken we een theoretisch kader als start van de verkenning van de mogelijkheden en wensen.

 

KLIK HIER voor het theoretische kader met de 3 pijlers

 

 

 

eindresultaat

De resultaten van de ateliers worden beschreven en gebundeld in een rapport.

Na vijf ateliers is er een door de partners samengestelde schets van hun Kindcentrum. En als data an de orde is een ruimtelijk programma van eisen dat gebaseerd is op een gezamenlijk geformuleerde visie, de leerling prognose, het beschikbare investeringsbudget en de locatie. Dit rapport dient als startdocument voor de doorontwikkeling van het Kindcentrum of voor de ontwerpfase van het gebouw.

 

KLIK HIER voor voorbeelden van projecten

copyright - amper@sand 2018 / wijzijn@amper-sand.nl / 030 221 84 97