Home

amper&sand richt zich op het integraal ontwikkelen van een gezamenlijke geformuleerde pedagogische en didactische visie & een eerste opzet voor de organisatie & een ruimtelijk programma van eisen voor de aanpassing van bestaande gebouwen of voor nieuwbouw.

 

amper&sand ondersteunt en inspireert onderwijs‐ en kinderopvang partners in dit ontwikkelproces.

neem voor vragen of meer informatie contact op met het formulier of stuur een email naar:

ditis@amper-sand.nl

 
 
 

copyright - amper@sand 2017 / ditis@amper-sand.nl / 030 221 84 97